Jump to content
The library informs: Med ditt bibliotekskort kan du låna en e-bok/vecka.

E-books / History


Cover for Vi och dom : Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé
E-book

Vi och dom : Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

Allt ifrån Peter den store till Vladimir Putin har frågan om Rysslands förhållande till Väst och västerländska värderingar upptagit och splittrat landet. Samma dualism präglar ett ...


Cover for Uppsnappade brev : Karl XII:s soldater i Norge 1716
E-book

Uppsnappade brev : Karl XII:s soldater i Norge 1716

Brev skrivna vårvintern 1716 av okända karolinska soldater har i spillror överlevt tidens tand och förmedlar nu ytterst personliga tankar och åsikter om inte bara den egna upplevel ...


Cover for En blotfest på 700-talet
E-book

En blotfest på 700-talet

”På den väg som ännu återstod innan han var framme, var det ingen som lade märke till honom. Här möttes många vägar och stigar från hednalandets okända djup, underliga varelser kom ...


Cover for Europas ungtid : Nedslag i Europas kulturhistoria
E-book

Europas ungtid : Nedslag i Europas kulturhistoria

I denna magnifika bok skildrar Sveriges främste kännare av antiken, professor Sture Linnér, de civilisationer som är ursprunget till den europeiska kulturen, bland andra Babylonien ...


Cover for Det heta könet : Gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet
E-book

Det heta könet : Gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet

När gynekologin etablerades på 1860-talet uppfattades kvinnan som radikalt annorlunda än mannen. Hon var den som avvek från normen och ansågs därför behöva en egen medicinsk specia ...


Cover for Bland litteraturens förenade nationer : Kring svenska PEN-klubbens historia
E-book

Bland litteraturens förenade nationer : Kring svenska PEN-klubbens historia

”P som i poesi. E som i eldsjäl. N som i nakna sanningen.” Så presenterade svenska PEN-klubbens dåvarande ordförande Erik Hjalmar Linder föreningen vid mitten av femtiotalet. Beskr ...


Cover for Grekisk gryning : Om det hellenska kulturflödet genom tiderna
E-book

Grekisk gryning : Om det hellenska kulturflödet genom tiderna

"Jag har alltid känt ett starkt behov av att söka mig tillbaka till den grekisk-romerska forntidens litteratur och konst, vare sig jag arbetat med soppkök bland tredje världens svä ...


Cover for Romarinnor och romare
E-book

Romarinnor och romare

Hur var det att leva under den romerska antiken? Hur såg människor på sig själva? Vad längtade de efter, vad hoppades de slippa, vad var de stolta över och vad skämdes de för? Roma ...


Cover for Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz
E-book

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz lärde känna Gunnar Ekelöf redan i mitten av 30-talet innan någon av dem hunnit etablera sig litterärt. Det blev inledningen till en livslång nära vänskap. Olof Lag ...


Cover for Handbok i svenska
E-book

Handbok i svenska

En bok fullproppad från pärm till pärm med konkreta råd, författad av en förlagsredaktör och bokförläggare som har sett det mesta i fråga om både mästerskap och motsatsen när det g ...