Jump to content
The library informs: Med ditt bibliotekskort kan du låna en e-bok/vecka.
Cover for Katolsk katekes: för det apostoliska vikariatet i Sverige
Isbn: 978-91-7569-259-3
Publisher: Books on Demand
Category:

Accessible since: January 2018

E-book

Katolsk katekes: för det apostoliska vikariatet i Sverige

I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras äldre särskilt värdefulla och eftersökta svenska katolska skrifter som sedan länge varit ur tryck. Nytrycken är kompletta och läsliga, men bygger på skannade förlagor, varför diverse onöjaktigheter i trycket kan förekomma. För att förstå den katolska tron krävs katekesstudier. Sådana studier utgör en kär plikt för varje from katolik, för vilken det gäller att under hela livet förkovra sig i den katolska tron genom t.ex. läsning av katekesen. I de allra flesta fall utgör katekesstudier också en förutsättning för en konversion till katolicismen och för mottagandet av bekräftelsens sakrament. De äldre katolska katekeserna utmärks framför allt av den stora klarhet och pregnans med vilken trosläran där framställs, varför dessa för alla som söker efter den sanna tron och religionen utgör ett oskattbart hjälpmedel att bekanta sig med denna i tydlig och koncis form. Föreliggande volym innehåller andra upplagan av den klassiska svenska katolska katekes som utkom i tre upplagor 1929, 1937 och 1946.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone