Jump to content
The library informs: Med ditt bibliotekskort kan du låna en e-bok/vecka.
Cover for Fri från oro, ångest och fobier : Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi
Isbn: 978-91-3713-919-7
Publisher: Bokförlaget Forum
Category:
Medicine & Health
Accessible since: July 2012

E-book

Fri från oro, ångest och fobier : Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi

"Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar."Amelia

cognoscere, som betyder ”att veta”. Kognitioner kan sägas vara en sammanfattande term för det som vi vet, det vill säga våra tankar, föreställningar, åsikter och värderingar. KBT söker att förändra inte bara hur man tänker utan även hur man beter sig, hur man handlar. Dessa förändringar leder vidare till förändringar i stämningsläge, känslor och ibland även hur kroppen reagerar och känns.Boken tar upp: specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (som innebär att man oroar sig för nästan allt), tvångssyndrom, trauma och posttraumatiskt stressyndrom. Depression, som ofta är följeslagare till ångest, beskrivs också i ett av kapitlen.Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT och KBT-terapeuter och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone